หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวเกศฏาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,361,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,365 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,437,060 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,316,256 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,297,161 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,190,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,111,319 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,083,705 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,001,357 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 966,163 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 963,568 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 918,198 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 915,683 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 ต.ค. 56
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 25 ต.ค. 56
แนะนำวิธีเรียนเก่ง
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 25 ต.ค. 56
รัฐบาลประกาศ ขยายเวลาไว้ทุกข์ จาก 15 วัน เป็น 30 วัน ไปจนถึงวันที่ 23 พ.ย.56
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 25 ต.ค. 56
แจ้งเปิดภาคเรียน ที่ 2/2556
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 24 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ สพป.ปข.1 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลา
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง | 24 ต.ค. 56
ขอเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นวันที่จันทร์ที่ 4 พฤศจิยายน 2556 เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 24 ต.ค. 56
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 24 ต.ค. 56
สอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ม.1
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 24 ต.ค. 56
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมของนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 24 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านช้างเผือก | 24 ต.ค. 56
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 24 ต.ค. 56
เชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ | 24 ต.ค. 56
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จัดแสดงนิทรรศการ ณ เมืองทองธานี
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 24 ต.ค. 56
นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 24 ต.ค. 56
ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 24 ต.ค. 56
1 พฤศจิกายน 2556 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา | 24 ต.ค. 56
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 24 ต.ค. 56
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 24 ต.ค. 56
ให้ครูทุกท่าน ดาวน์โหลด เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ต.ค. 56
ให้คุณครูท่าน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ต.ค. 56
เปิดภาคเรียนที่ 2/2556 วันจันทร์ ที่28 ต.ค.2556
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 23 ต.ค. 56
ตัวแทนแข่งแกะสลักระดับภาค (พี่ป่าน)
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | 23 ต.ค. 56
ตัวแทนแข่งแกะสลักระดับภาค (พี่กาย)
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | 23 ต.ค. 56
ตัวแทนแข่งแกะสลักระดับภาค (พี่ปลา)
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | 23 ต.ค. 56
ขอเชิญร่วมงานคืนสูเหย้าศิษย์เก่าปอเนาะนาวงและวันแห่งครอบครัวคุรสัมพันธ์วันที่ 18-20 มกราคม 2557
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 23 ต.ค. 56
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
โรงเรียนเมืองแงง | 23 ต.ค. 56
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
โรงเรียนเมืองแงง | 23 ต.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 173/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th