หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายณัฐวุฒิ นาคประสงค์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นางวารินทร์ ขจรกลาง
ตำหแน่ง : ลูุกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ตำหแน่ง : ช่างปูน
กลุ่ม : นักการภารโรง
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,346,816 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,311,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,401,476 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,212,207 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,205,244 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,137,785 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,068,629 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 995,487 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 938,500 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 937,551 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 915,995 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 880,474 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 867,009 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2556
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ | 25 ก.ย. 56
ห้วยบ่อส้มโฮมสเตย์&รีสอร์ท ที่พักเชียงกลาง น่าน 085-7171979 HOMESTAY & RESORT CHIANGKLANG NAN
โรงเรียนบ้านตึ๊ด | 25 ก.ย. 56
เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูปราณี จิรชีวัน
โรงเรียนพัฒนาบาลอ | 25 ก.ย. 56
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ | 25 ก.ย. 56
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 25 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ | 24 ก.ย. 56
นักเรียน เรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 24 ก.ย. 56
ประชุมครูยกระดับคุณภาพและร่วมแสดงมุฑิตาจิต
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 24 ก.ย. 56
กำหนดการการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน เขตฯ แก้ไข 24 ก.ย.56
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 24 ก.ย. 56
การปนะเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 24 ก.ย. 56
คุณครูและนักเรียน ช่วยกันทำความสะอาด ภายหลังน้ำท่วมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 24 ก.ย. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.ย. 56
กีฬาสัมพันธ์ สพป. นครปฐม เขต 1
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 24 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท CMS
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 24 ก.ย. 56
รายงานข้อมูลโรงเรียนประกอบขอรับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 24 ก.ย. 56
แจ้งคุณครูประจำชั้นครับ เรื่องระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา | 24 ก.ย. 56
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปิด - เปิดภาคเรียน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 24 ก.ย. 56
น้ำท่วมโรงเรียน
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา | 24 ก.ย. 56
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 24 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 24 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันในงานศักยภาพนักเรียน อำเภอทับสะแก ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 24 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนวัดหนองผักนาก | 24 ก.ย. 56
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ก.ย. 56
ประกาศการใช้มาตรฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ก.ย. 56
ฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 24 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 24 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านเค็งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านเค็ง | 24 ก.ย. 56
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ ๓PS ประสานใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษ
โรงเรียนวัดควนเมา | 24 ก.ย. 56
แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเฮงฮั้ว | 24 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.ย. 56
19 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะครูร่วมงานมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวัดดอนยอ | 24 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาค ม.1- ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 24 ก.ย. 56
23 กันยายน 2556 ประเมินผู้อำนวยการรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 24 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูทิพยา สุขสมบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนบ้าน กม.30 | 24 ก.ย. 56
ร่วมแสดงความยินดี...กับ น้าสำเริง จีนประชา ของลูกตะโกสูงทุกคน
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 24 ก.ย. 56
ขเิชิญร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษีย
โรงเรียนบ้าน กม.30 | 24 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2 ประจำปี 2556
โรงเรียนดงบังวิทยา | 24 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 24 ก.ย. 56
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันบ่ายวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 23 ก.ย. 56
23 ก.ย 56 ร.ร ป่ามะกรูดคว้ารางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 56 จำนวน 3 รายการ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.ย. 56
พิธีมุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ | 23 ก.ย. 56
สร้างงาน สร้างอาชีพ เด็กพิเศษไทย
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 23 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านนาทวี | 23 ก.ย. 56
สรุปการแข่งขันงานวิชาการ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 23 ก.ย. 56
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 23 ก.ย. 56
ความเคลื่อนไหวและการเปิด-ปิดของโรงเรียน
โรงเรียนศาลาพัน | 23 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ | 23 ก.ย. 56
น้ำท่วมครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 23 ก.ย. 56
ตารางสอบภาคศาสนา ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 23 ก.ย. 56
นำ้ท่วมโรงเรียน
โรงเรียนวัดป่าเรไร | 23 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 173/605 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th