หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,965,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,280,506 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,286,794 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,975 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,699 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,935 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,572 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,582 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,944 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,657 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 766,261 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วัน 12 กรกฎาคม 2556 ร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวป่าไม้สหกรณ์ ไปแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม โรงเรียนโนนดินแดง
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 11 ก.ค. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 11 ก.ค. 56
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 11 ก.ค. 56
อบรม โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย ช่วงบ่าย วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (2)
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 ก.ค. 56
ประกาศหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2556
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 11 ก.ค. 56
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 11 ก.ค. 56
อบรม โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย ช่วงบ่าย วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 ก.ค. 56
คำศัพท์ ป.6 ม.3 และม.6
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 11 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 11 ก.ค. 56
ค่ายภาษาเกาหลีในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ก.ค. 56
ประเพณีเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านคู้คด | 11 ก.ค. 56
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.ค. 56
ผอ.วิชัย ส่องแสง กล่าวเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อค
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 11 ก.ค. 56
กำหนดการรับรายงานตัว และซ้อมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 11 ก.ค. 56
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.2556 ถึง 2 ส.ค
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 11 ก.ค. 56
รับตรง โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 11 ก.ค. 56
โครงการรับนักเรียนมีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 255
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 11 ก.ค. 56
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 ก.ค. 56
Coaching and Mentoring รอบที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและคณะผู้ประเมินจาก สพป.ศก.4 วันที่ 1
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 11 ก.ค. 56
ประเมินการสอบภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 11 ก.ค. 56
รับตรง ม.ราชธานี ปี 56 คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 11 ก.ค. 56
ครูผู้สอนทุกท่าน สามารถ ดาวโหลดรายชื่อนักเรียน56ไฟล์เอกเซลได้ในข้อมูลเอกสารภายใน
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 11 ก.ค. 56
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา นำเสนอผลงานวิชาการของ นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 11 ก.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 11 ก.ค. 56
โครงการรับตรง/โควตา/สอบตรง ของมหาวิทยาลัย และค่ายสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ครั้งที่ 15/2556
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ค. 56
เตรียมพร้อมโควตา ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 กับ Pre โควตา มหาวิทยาลับขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 11 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านทองหลางสนับสนุนให้ครูอบรมคุณธรรมนำวิชาการมาสู่ลูกศิษย์ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 11 ก.ค. 56
กิจกรรมลูกเสือ 1ก.ค. 1/2556
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 11 ก.ค. 56
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2556
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 11 ก.ค. 56
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ประจำปี 2556
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 11 ก.ค. 56
เนื่องในโอกาสคุณครูจำนงค์ พงษ์อุดทา จะเกบียณได้มอบและทำป้ายโรงเรียนเป็นที่ระลึก
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 11 ก.ค. 56
ประกาศ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถโหลด รายชื่อนักเรียนพริ้นท์ติดปพ.5
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 11 ก.ค. 56
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 11 ก.ค. 56
กิจกรรมอบรมยาเสพติด
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 11 ก.ค. 56
ระเบียบฯว่าด้วยการลา พ.ศ.2555
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 11 ก.ค. 56
10 ก.ค. 56 ท่านผอ.พรเทพ ศรีภูธร นำคณะครู/นร. เข้าศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ. มรภ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 10 ก.ค. 56
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 10 ก.ค. 56
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 10 ก.ค. 56
การประกวดเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านคู้คด | 10 ก.ค. 56
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา "สพป.กทม.เกมส์" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 10 ก.ค. 56
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 10 ก.ค. 56
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฏาคม 2556
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม | 10 ก.ค. 56
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบร
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย | 10 ก.ค. 56
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 10 ก.ค. 56
สอบกลางภาคที่ 1-2556
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 10 ก.ค. 56
สอบ pre-o-net
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 10 ก.ค. 56
แข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 ก.ค. 56
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 10 ก.ค. 56
ประชุมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาปร
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) | 10 ก.ค. 56
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 8 ก.ค. 56 ณ. หอประชุมวัดบางบัวทอง
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 10 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 173/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th