หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางวลี เหรียญอารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
นางสาคร วรวะไล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
นางสรัณย์รัชต์ ลือพืช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,347,286 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,312,153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,403,030 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,216,770 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,207,985 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,140,416 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,069,967 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 997,941 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 941,301 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 938,544 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 917,970 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 881,764 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 868,901 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) | 11 ก.ย. 56
ท่านชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ.และ พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง เยี่ยมและให้กำลังใจ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 11 ก.ย. 56
โรงเรียนของเราได้รับการประเมิน...เป็นสถานศึกษาพอเพียง...แล้ว
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 11 ก.ย. 56
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านด่าน | 11 ก.ย. 56
การติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี กศ.2556
โรงเรียนบ้านด่าน | 11 ก.ย. 56
แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๓ และป.๖
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 11 ก.ย. 56
รหัสผ่านใหม่ รร. อนุบาลน้ำยืน
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 11 ก.ย. 56
คำสั่งกรรมการคุมสอบ ป.3,ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 11 ก.ย. 56
ระวัง!!เกษียณเสี่ยงเงินสูญ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.ย. 56
การส่งข้อมูลผู้เกษียณอำเภอเสลภูมิ56
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 11 ก.ย. 56
ตราโรงเรียน
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 11 ก.ย. 56
วันที่ 13 กันยายน 2556 ครูโรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ป.6 ไปทัศนศึกษาที่ Ice Dom
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม | 11 ก.ย. 56
วันที่ 11 ก.ย. 2556 คณะครู นักเรียนโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร รับการประเมินเด็กดีด้วย V-star จากคณะกรรม
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 11 ก.ย. 56
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 11 ก.ย. 56
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 11 ก.ย. 56
สรุปเหรียญการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี
โรงเรียนมารดาทรงธรรม | 11 ก.ย. 56
อุบล ยูเอ็มที วางแผนเล็งโค้ชมืออาชีพและนักเตะฝีเท้าดีสายเลือดอุบล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 11 ก.ย. 56
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 11 ก.ย. 56
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 56
โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 56
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School online
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 11 ก.ย. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 11 ก.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 56
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกระโดดเชือก
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 11 ก.ย. 56
เพิ่มเติม ร่างขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.206/26
โรงเรียนวัดหนองพะวา | 11 ก.ย. 56
ร่างขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.206/26
โรงเรียนวัดหนองพะวา | 11 ก.ย. 56
กองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 6 มอบของให้โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 11 ก.ย. 56
โครงการรับตรง/โควตา/สอบตรง ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2556
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 56
กำหนดการสอบ และปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 1,2
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 56
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 56
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 56
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนอำเภอนาทวี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 56
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 56
งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน คร้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 11 ก.ย. 56
บทคัดย่อ โรงเรียบนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 11 ก.ย. 56
10 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอได้รับบริจาค เสื้อกันฝน จากบริษัท ซิเบลโก้
โรงเรียนวัดดอนยอ | 11 ก.ย. 56
โรงเรียนยางคำพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สายครูผู้สอน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 11 ก.ย. 56
2 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอส่งประกวด โครงการส้วมสุขสันต์ ของ สพป. นฐ 2
โรงเรียนวัดดอนยอ | 11 ก.ย. 56
เรียนไปทางคณะครูรายการผ่านทักษะวิชาการ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 11 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิดาภา รังษีสุทธิพร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 11 ก.ย. 56
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 11 ก.ย. 56
ประเมินการอ่านฯเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 11 ก.ย. 56
เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ยุวชนตำรวจดาวคนองได้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ชุมนุมแอโรบิคได้รับเชิญไปแสดง ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 11 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th