หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูประชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอรชา ทัศนบุตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.2
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาววัชราภรณ์ อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,488 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,369,608 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,152,293 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,104,843 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,085,179 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,033,976 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 927,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 920,969 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 886,396 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 871,688 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 855,688 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 821,540 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการประกวดกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 27 ส.ค. 56
สรุปการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ปน.2
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 27 ส.ค. 56
10 ก.ย. ฝ่ายงานวิชาการ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 27 ส.ค. 56
งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 63 ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นยวน | 27 ส.ค. 56
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่ม วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านวังชุมพร
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 27 ส.ค. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 27 ส.ค. 56
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2556
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 ส.ค. 56
1 ก.ย.2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 56
คณะครู-นักเรียนร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อสงค์ หมู่หมื่นศรี บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่่ ๑๗ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 26 ส.ค. 56
ต้อนรับโรงเรียนบ้านนายมดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 26 ส.ค. 56
แบบเสื้อศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 26 ส.ค. 56
facebook ศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก เพชรบุรี ครั้งที่ 63
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 26 ส.ค. 56
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 26 ส.ค. 56
งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 26 ส.ค. 56
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลตราด
โรงเรียนอนุบาลตราด | 26 ส.ค. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลตราด | 26 ส.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลตราด | 26 ส.ค. 56
กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนอนุบาลตราด | 26 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 26 ส.ค. 56
ขอเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างทุกคน ทุกรุ่น ทุกปี โปรดช่วยกันสนับสนุนง
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง | 26 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "โครงการเจียระไนเพชร" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 26 ส.ค. 56
แผนยุทธศาสตรโรงเรียนในสังกัด อบจ นนทบุรี
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 26 ส.ค. 56
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (จังหวัดสงขลา)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 26 ส.ค. 56
ขออนุญาตเผยแพร่นวัตกรรมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 26 ส.ค. 56
ขออนุญาตเผยแพร่นวัตรกรรมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 26 ส.ค. 56
การแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
พระพุทธศาสนา ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึก
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
ตารางการแข่งขันระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลง)
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ส.ค. 56
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส.ภ.2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 26 ส.ค. 56
การฟัง ม. 4 ม. 6งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการงานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
การแข่งขันการเขียนเรียงความแลคัดลายมือ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
การประกวดร้องเพลง ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
การประกวดร้องเพลง ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 26 ส.ค. 56
งานแห่ฉลองรางวัลพระราชทาน อนุบาล 2554
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 26 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ICT
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน (Server)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 ส.ค. 56
ประวัตินักบุญออกัสติน
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 26 ส.ค. 56
ตารางเวลาในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ และงานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง | 26 ส.ค. 56
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ได้รับการนิเทศติดตามการใช้ tablet ชั้นประถมศึกษาปีท
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 26 ส.ค. 56
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.3
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 ส.ค. 56
ชมการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1-3....คลิก!!!
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 ส.ค. 56
นิเทศน์นักศึกษาที่มาทอดลองการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนขุนยวม | 26 ส.ค. 56
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 25 ส.ค. 56
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 บ.ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) | 25 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 25 ส.ค. 56
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราธินีนาถ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 25 ส.ค. 56
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 19
โรงเรียนบ้านบากัน | 25 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th