หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,972,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,108 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,604 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,487 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,369 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,927 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,509 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,348 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,981 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,521 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 768,856 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การปรับเปลี่ยนตารางเรียน
โรงเรียนธงธานี | 02 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านนาหมอม้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 01 ก.ค. 56
5 กรกฎาคม 2556 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ทุกคนต้องช่วยกันนะครับ
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 01 ก.ค. 56
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 01 ก.ค. 56
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการ คนใหม่
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 01 ก.ค. 56
ดาว์นโหลด เพลงออนซอนนครพนม (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 )
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 01 ก.ค. 56
กิจกรรม กีฬาสีภายใน วันที่ 5 กค. 56
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 01 ก.ค. 56
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 56
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 01 ก.ค. 56
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 56
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 01 ก.ค. 56
การนิเทศเต็มพิกัดของสพป.ศก.๓
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 01 ก.ค. 56
กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว (ปฐมวัย) | 01 ก.ค. 56
พิธีเปิดการแข่งขัน อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์ร็อคเก็ตแชมเปี้ยนชิำครั้งที่ 7
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 01 ก.ค. 56
คำทักทายในกลุ่มอาเซียน....
โรงเรียนวังวิเศษ | 01 ก.ค. 56
คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 01 ก.ค. 56
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 01 ก.ค. 56
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 01 ก.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
โรงเรียนบ้านลำดวน | 01 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 01 ก.ค. 56
ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 01 ก.ค. 56
ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปี 2556 ได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 01 ก.ค. 56
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๓ ปีการศึกษา๒๕๕๖
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ค. 56
เชิญร่วมงาน อบจ.สัญจร
โรงเรียนบ้านไม้ขาว | 01 ก.ค. 56
นักเรียนเข้าร่วมชมพิธีสวนสนามลูกเสือ
โรงเรียนบ้านไม้ขาว | 01 ก.ค. 56
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2556
โรงเรียนวังทองวิทยา | 01 ก.ค. 56
เกณฑ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ออกแล้วครับ
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 01 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูภวัต เพชรบูรณิน
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 01 ก.ค. 56
กิจกรรมรำลึกพระคุณครู
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 01 ก.ค. 56
กิจกรรมตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 01 ก.ค. 56
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเลือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 01 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดวันสถาปนาลูกเสือแห้งชาติ
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 01 ก.ค. 56
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 01 ก.ค. 56
พิธีสวนสนามและทบทวนคำกล่าวปฏิญาณ
โรงเรียนดงบังวิทยา | 01 ก.ค. 56
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 01 ก.ค. 56
การประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนวัดกรับพวง | 01 ก.ค. 56
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านซอย 2 | 01 ก.ค. 56
งาน ม.3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 01 ก.ค. 56
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 01 ก.ค. 56
ร.ร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" เข้าร่วมมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 01 ก.ค. 56
การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนวัดกรับพวง | 01 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 01 ก.ค. 56
วันประชากรโลก (World Population Day) 11 กรกฎาคม
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา เครือข่ายศรีลันตา วันที่ ๒ ก.ค..๕๖ ถึง ๑ ก.ค.๕๖
โรงเรียนบ้านพระแอะ | 01 ก.ค. 56
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมภุฏราชกุมาร 28 กรกฎาคม
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 01 ก.ค. 56
รับสมัครครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 01 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th