หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
narger rahimipauar
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
กานต์ธิดา ปสังคมาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางสาวสุภาวดี ทองฟัก
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม
กลุ่ม : งานการจัดการเรียนรวม
ร.ร.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นางมยุรี บุญเพ็ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : งานการจัดการเรียนรวม
ร.ร.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นางสาวปิยวรรณ พันจักร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บัวใหญ่พิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นายจิรพันธ์ ทองทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,121 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,581 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,416,975 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,258,267 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,242,584 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,088,491 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,039,567 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 968,639 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,304 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 934,890 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 895,899 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,784 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการแข่งขัน งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดควนเมา | 21 ก.ย. 56
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อ.ท่าอุเทน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 21 ก.ย. 56
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 21 ก.ย. 56
งานแสดงมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศ งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนศาลาพัน | 21 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการ โรง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าร่วมจัดนิทรรศการของดีตำบลบ้านหัน เมื่อวันที่ ๑๗กันยายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 20 ก.ย. 56
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 รางวัลเหรียญเงิน ปั้นดินน้ำมันงานศิลปะหัถตกรรมนักเรียน 57
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ครูและนักเรียนอนุบาล ร่วมแสดงผลงานเบญจรงค์ และ โชว์เล่านิทาน ร่วมกับ สพป.อย.1 ในวันที่ 24 กันยายน
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ร่วมยินดีกับ น้องโชกุน ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับน้องอนุบาลกับรางวัลเหรียญทอง ประกวดฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 20 ก.ย. 56
ภาคผนวก คำสั่ง
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เมษายน - มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ1 นิทานภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานวันวิทยาศาสตร์หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มห
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 20 ก.ย. 56
วารสารสัตตบงกช (โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ย. 56
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 20 ก.ย. 56
แจ้งปฏิทินกำหนดการของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ย. 56
ผังการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 20 ก.ย. 56
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 12 ก.ย. 56
เตรียมพบกับ งานฉลองครบรอบ 9 ทศวรรษ (90ปี) รร.บ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 20 ก.ย. 56
ผอ.สุทธิชัย มอบเกียรติบัตรนักกีฬาแชร์บอล
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 20 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63 ระดับสพม.40 โซน 2
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 20 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา | 20 ก.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ ครูวารินทร์ พุ่มประยูร ครูบรรเทิง โชติกเสถียร
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 20 ก.ย. 56
โรงอาหารโรงเรียนบ้านกิโลสาม
โรงเรียนบ้านกิโลสาม | 20 ก.ย. 56
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านเสรียง
โรงเรียนบ้านเสรียง | 20 ก.ย. 56
20 กันยายน 2556 วันเยาวชนแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 20 ก.ย. 56
21 กันยายน 56 วันสันติภาพสากล 2556
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 20 ก.ย. 56
งานแสดงมุฑิตาจิต ท่านอาจารย์ พิศนีย์ จิราวนิชพันธ์ ...
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 20 ก.ย. 56
อบรมจัดทำแผน IEP Online ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 20 ก.ย. 56
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ใหม่ สพม30
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 20 ก.ย. 56
คณะครูโรงเรียนพยุห์วิทยาท่านใดที่ต้องการคู่มือและแบบประเมิน นิเทศ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
คู่มือและแบบประเ\คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556)part.5แบบรายงาน,สรุปผลเรียนที่ 1(2556 ปรั
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
คู่มือและแบบประเ\คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556)patr4.ปฏิทินนิเทศ,คำสั่ง ภาคเรียนที่ 1(25
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556) part3.SBM
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556) part2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย - (ปรับ)
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556) part1มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ก.ย. 56
ผลสอบพนักงานราชการ
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 20 ก.ย. 56
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 ก.ย. 56
9 กันยายน 2013ประชุมกรรมการแข่งทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 19 ก.ย. 56
2556 วันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 19 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th