หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายอารักษ์ กำพุฒ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนิรุทธิ์ อุปจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายวีระยุทธ สมณะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นางสาวจีราพร เพชรน้อย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,774 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,360,729 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,145,557 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,076,210 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,072,141 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,023,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 913,752 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 902,110 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 870,568 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 859,333 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 846,017 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 811,230 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
23 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงธรรม ได้มาฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 23 ส.ค. 56
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
โรงเรียนวัดหนองยาว | 23 ส.ค. 56
นิเทศเต็มพิกัด
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 23 ส.ค. 56
อบรมครูสอบภาษาอังกฤษ ป.1-3
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 23 ส.ค. 56
เรียนเชิญคณะครูร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อศรีวงศ์ รางแดง
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 23 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 23 ส.ค. 56
ครูปฐมวัยอบรม
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 23 ส.ค. 56
ทดสอบการอ่านคล่อง เขียนคล่องภาษาไทย ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 23 ส.ค. 56
23 ส.ค.2556 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวิวัฒวิทยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนชุมชนบ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 23 ส.ค. 56
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากคณะครูอบรม
โรงเรียนจงฮั้ว | 23 ส.ค. 56
ผอ.สุทธิชัย มอบสิ่งของบริจาค และเงินช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่างๆแก่ครอบครัว
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 23 ส.ค. 56
งานประชาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย "ปฐมวัยสาร"
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว (ปฐมวัย) | 23 ส.ค. 56
โครงงานประวัติศาสตร์
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 23 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านจางวางได้ดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปหัตกรรม ครั้งที่
โรงเรียนบ้านจางวาง | 23 ส.ค. 56
โครงงานร้อยดวงใจ สายใยแห่งความดี
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 23 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านจางวางขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจากสร้างฐานเสาธง
โรงเรียนบ้านจางวาง | 23 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านจางวางได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านจางวาง | 23 ส.ค. 56
ติดตามรับฟังรายการวิทยุโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 23 ส.ค. 56
เปิดบ้านคุณธรรม วัด มัสยิด
โรงเรียนบ้านด่าน | 22 ส.ค. 56
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงการ D.A.R.E
โรงเรียนบ้านด่าน | 22 ส.ค. 56
ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์ที่ ม.อุบลราชธานี ป.๔-ม.๓ (๑๙ ส.ค.๒๕๕๖)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
ศิษย์เก่า ศรินยา ไขยขนะและพัชรา พูลเพิ่มและเพื่อม.2 นารีนุกูล ออกค่ายจิตอาสากับน้องป.4-6 (20 ส.ค.56
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
อบรมผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยครูสมนึก
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
น้องๆช่วยกันเรียนรู้วิธีทำขันหมากเบ็ง
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
นักเรียนชั้นม.2 นารีนุกูลนำโดยศิษย์เก่า ศรินยา ไชยชนะ ภัชรา พูลเพิ่มและเพื่อนออกค่ายจิตอาสากับรุ่นน้
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1,2 เข้าร่วมกิจจกรรมยุวชลกรจัดโดยชลประทานที่5จังหวัดอุบลราชธานี 14 สิงหาคม255
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
เข้าร่วมแข่งขันspeech เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือที่สุนีย์แกรน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณจังหวัดอุบลราชธานี 10 สิงหาคม
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 22 ส.ค. 56
"จาตุรนต์" สั่งห้าม! ทุกโรงเรียน ต้องไม่มี "เด็ก ป.3 และ ป.6 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 22 ส.ค. 56
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยน่ะคะ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 22 ส.ค. 56
ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 22 ส.ค.2556
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 22 ส.ค. 56
นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 22 ส.ค. 56
นวัตกรรมสนุกคิด
โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า | 22 ส.ค. 56
สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 22 ส.ค. 56
เชิญร่วมชมกิจกรรมแข่งกีฬาระดับตำบล(โซน) วันที่๒๙-๓๐ สิงหาคม ณ รร.บ้านสุขเจริญ
โรงเรียนนาขามวิทยา | 22 ส.ค. 56
การสร้างศาลท่านพระยาอินทุภูติภักดี
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 22 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการท่าตอนศูนย์ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 22 ส.ค. 56
สพป.พิษณุโลกเขต1จัดงานสัปดาห์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 22 ส.ค. 56
ประชุมติดตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงประจำปี 2556
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านบงได้ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
โรงเรียนบ้านบง | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 22 ส.ค. 56
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านท่าสาป | 22 ส.ค. 56
แสดงความยินดี ด.ช.สหภาพ เปียเหล่ ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมประกวดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในกรอบรูป ในหัวข้อ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 22 ส.ค. 56
โครงงานคุณธรรม แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนคุณธรรมดีเด่น จริยธรรม 21ส .ค 2556
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 22 ส.ค. 56
โครงงานจิตอาสา
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ส.ค. 56
Good Practice Labschool Symposium 2013 Watkuanmao School
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนวัดควนเมา ได้รับรางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ได้รางวัล Good Practice Labschool Symposium 2013
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th