หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาดินประชานุกูล    จ.กระบี่
วัชรพร กิจโป้
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมแพวิทยายน    จ.ขอนแก่น
นางสาวฌิรดา ชาวยอง
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สกาดพัฒนา    จ.น่าน
นายบุญมี พรมโคตร
ตำหแน่ง : คนสวน
กลุ่ม : พนักงานบริการ
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายเกรียงไกร กุแหก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายบุญสรวง ขันซ้าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,360,959 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,435,690 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,311,703 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,291,237 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,188,253 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,108,949 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,080,719 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 999,305 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 963,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 962,263 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 916,134 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 913,468 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แรงบันดาลใจ วันนี้
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรด้านการผลิตพืชระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันทักษะการเรียกชื่อพืชผักทางการค้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันทักษะชื่อไม้ผลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันทักษะด้านพืชไร่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันติดตายางพาราระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
โครงการแสดงผลงานผลงานวิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรในสัปดาห์วิชาการและสืบสานวัฒนธรรมปี2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
โครงการแสดงผลงานผลงานวิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรในสัปดาห์วิชาการและสืบสานวัฒนธรรมปี2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันติดตายางพาราระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1-3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.6 จากงานแนะแนว
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ประกาศการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหาร ปีการศึกษาที่ 2/ 2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 04 ต.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม,1 – 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้น ม,1 – 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงระดับชั้น ม.4 – 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ประกาศการสอบประเมินภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงระดับชั้น ม,1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนานม. 1 ระดับชั้น ม.1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับชั้น ม,4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ขอขอบคุณ บริษัทโซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับชั้น ม,1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
สรุปรายกาแข่งขันมัธยมปริทรรศน์ โรงเรียนสตรีพังงา ที่ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนจังหวัดพังงา
โรงเรียนสตรีพังงา | 04 ต.ค. 56
คำย่อในการเขียน(อังกฤษ)
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
คำ(อังกฤษ)ที่ออกเสียงคล้ายกัน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
ศัพท์อาชีพต่างๆ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
ไตรยางค์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 04 ต.ค. 56
สโมสรโรตารีจันทนิมิตมอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ต.ค. 56
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครู ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 04 ต.ค. 56
ครูจูริโอ อำลานักเรียน โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 04 ต.ค. 56
ตารางสอบประเมินจุดเน้น สพฐ.
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำกับการสอบวัดผลประเมินผลตามจุดเน้นของ สพฐ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
คำชี้แจ้งนโยบายเรื่องการใช้บัตรเติมเงินและอาหารกลางวัน
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 04 ต.ค. 56
ตารางการสอบภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายธรรม | 04 ต.ค. 56
ประชุมครู วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.และติดตามข่าวสารจาก ผอ.เรื่องการทบทวนโครงการปี ๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 04 ต.ค. 56
จดหมายข่าวฉบับปิดภาคเรียนที่ 1/2556 เดือนตุลาคม 2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ต.ค. 56
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรแกนกลาง วิชา เพศวิถีศึกษา ครูอทิตยา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 03 ต.ค. 56
การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
โรงเรียนบ้านด่าน | 03 ต.ค. 56
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ภาคใต้
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 03 ต.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ | 03 ต.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 181/617 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th